Salgsbetingelser

Du er beskyttet av Norske forbruker lover ved alle kjøp fra vårt firma.

Frakter og andre kostnader er oppgitt på din kjøpskvittering.